Tanzania emblem

Programu ya Urithi wa Ukombozi wa Afrika

Urithi wa Ukombozi, Fahari ya Afrika

Programu ya Urithi wa Ukombozi wa Afrika

Kulinda, kuhifadhi na kutangaza

Programu ya Urithi wa Ukombozi wa Afrika inahusika katika kulinda, kuhiadhi na ktangaza historia ya ukombozi wa Afrika kwa vizazi vya sasa na vijavyo.