Tanzania emblem

Programu ya Urithi wa Ukombozi wa Afrika

Urithi wa Ukombozi, Fahari ya Afrika

Programu ya Urithi wa Ukombozi wa Afrika

Dira na Dhamira

Dira

Kuwa na jamii inayotambua, kuenzi na kuendeleza kwa pamoja Urithi wa Ukombozi wa Afrika kwa maendeleo endelevu.

Dhamira

Kuhakikisha kuwa historia ya Ukombozi wa Afrika inatambuliwa, kuhifadhiwa, kulindwa, kutunzwa na kutangazwa kwa kuweka jitihada madhubuti baina ya Nchi Wanachama.